Новинки

Младите семейства

Днес е много трудно човек да създаде семейство. Емоционалната ангажираност на българина е сведена до минимум, но дори да оставим това настрана, другите проблеми не липсват. В тази икономическа обстановка, създаването на нов дом и правенето на сватбено тържество е изключително трудно поносимо от финансова гледна точка. Точно от там тръгват и първите раздори в […]

Read More
Новинки

Запазете пламъка на семейното огнище

Подобно на всеки скъпоценен дар и семейното огнище се нуждае от сериозни грижи, опазване и сплотяване. Всеки, който си мисли, че е трудно да създадеш семейство в наши дни, трябва да знае, че това е само увертюра към същостта на трудностите. Да успееш да изградиш дом и семейство, да го съхраниш и да не изгубиш […]

Read More
Новинки

Семейното интернет огнище на Иванови

Семейството е това, което ни изгражда като личности. То е най-ценният дар, който имаме. Семейството е това, което ни крепи и ни прави по-силни. Това онлайн огнище ще посветим на този безценен подарък, който ни е даден и най-много трябва да ценим от всичко друго на света. Тук ще си говорим за взаимоотношенията, задълженията или […]

Read More
Back To Top