Разликата между хората от малките и големите градове

За мащабите на България е малко смешно да говорим за малки и големи градове. Може би само София може да се впише, по някакви критерии, в графата голям град, но въпреки това все пак се наблюдава едно различно поведение на представителите на по-малките населени места. И то предимно на тези, които са израснали там и [...]

Моята фамилия е моят живот!

Тази крилата фраза, произнесена на италиански език - La mia famiglia la mia vita често се обвързва с една гангстерска болна принадлежност. Но всъщност това е тип народопсихология, която възпитава в своеобразен патриархат... или ако не в патриархат, то поне в ценност, поставяща семейството на първо място пред всичко останало. Можем ли ние българите, които сме [...]