Новинки

Гурбетчийството и семейството

Гурбетчийството не е белег само на новите времена. От стари години мъжете са тръгвали да търсят прехраната на семействата си по широкия свят. И за тези, които са запознати с литературни произведения, в които темата е застъпена, знаят, че обикновено отсъствието на мъжа от къщата не води до нищо добро за семейството. Подхващам тази тема, […]

Read More
Back To Top