Новинки

Къща или апартамент?

В съвремието ни по-голямата част от хората живеят в апартаменти. Особено в големите градове. Сравнително по-малка част имат възможност да обитават просторна и голяма къща. Апартаментът е удобно, по-евтино и рентабилно жилище в големия град. Единственото открито пространство, което можем да имаме в него е балконът. Останалата част си остават затворените и оградените със стени […]

Read More
Back To Top