Семейно

Методът Монтесори в практика

Методът Монтесори е образователна философия и подход, разработен от италианската лекарка и педагог Мария Монтесори в началото на 20-ти век. Този метод се фокусира върху самообразование и развитие на детето чрез свободно избирани дейности и самостоятелно учене. Основни принципи на метода Монтесори: Свобода на избор: Децата сами избират дейностите, с които искат да се занимават, […]

Read More
Back To Top