Новинки

Имаме ли право на грешка

Предполагам всеки от вас, когато е бил ученик, или пък сега, когато има поотраснали деца в горните класове, знае, че има учители, които на екскурзии позволяват на учениците си да употребяват алкохол и че често самите те пият с тях. И това не е тайна – не е тайна нито за родители, нито за учители, […]

Read More
Новинки

Алкохолът и семейството

Зависимостите определено са от най-сериозните проблеми на съвременното общество, а оттам те се превръщат и в много сериозен проблем за семейството. Според мен обаче, когато по медиите се обсъждат проблемите на зависимите хора, най-често се говори за наркоманиите, а рядко се споменава за зависимостта от алкохола, от която по мои лични наблюдения са засегнати значително […]

Read More
Back To Top