Новинки

Моята фамилия е моят живот!

Тази крилата фраза, произнесена на италиански език – La mia famiglia la mia vita често се обвързва с една гангстерска болна принадлежност. Но всъщност това е тип народопсихология, която възпитава в своеобразен патриархат… или ако не в патриархат, то поне в ценност, поставяща семейството на първо място пред всичко останало. Можем ли ние българите, които […]

Read More
Новинки

Добре ли е да създаваме чувство за непогрешимост у децата си

Наскоро се наложи да придружавам по различни институции майката на един приятел, която се беше върнала за седмица в България, за да свърши някои задачи – основно имотни. Иначе от години е омъжена в Италия. Самият той по същото време беше извън страната и ме помоли да й окажа необходимата подкрепа, да я придружа при […]

Read More
Back To Top