Новинки

По-малките деца се приспособяват по-бързо

Истина е – по-малките деца се приспособяват значително по-лесно и по-бързо при промени в живота им. Дали по стечение на обстоятелствата ще им се наложи да сменят училището си, класа си, града, в който живеят, квартала или по друг начин ще попаднат в друга обстановка, правилото си важи – по-малките деца се приспособяват по-бързо. По […]

Read More
Back To Top