Новинки

Съвместен или отделен семеен бюджет?

80601304Здравейте, приятели! Въпросите, свързани с бюджета и финансите, заемат важно място в отношенията на всяка семейна двойка и няма как да ги подминем. Затова днес ми се иска отново да поразсъждаваме върху въпроса как трябва да се управляват парите в едно семейство.

Разбира се, всяка клетка на обществото е уникална и нещата се случват по различен начин – включително и в това отношение. Начинът за управлението на семейните финанси зависи от много фактори – от това, кой от съпрузите колко заработва, традициите, които е възприел всеки едни от двамата с времето и от примера на собствените си родители. В този смисъл те сами трябва да вземат окончателното решение по въпроса, изхождайки от личните нужди и потребности. Още повече че приходите и разходите при различните семейни двойки варират в доста широки граници.

Но в основи като че ли принципите са еднакви за всички. Както и успешната формула.

Разходи като комунални услуги, големи покупки, съвместни пътувания, вещи, за които са нужни големи вложения от семейната каса, трябва да са плод на общо решение. Те трябва да бъдат обсъждани съвместно и с решението от тази семейна дискусия да се съобразяват и двете страни. Защото в противен случай – без значение кой колко внася – конфликтът ще е неизбежен.

Разбира се, прието е да се смята, че когато разликата в доходите на двамата е драстична, правото на последната дума е на този, който спомага повече за семейния просперитет. В това може би има известно основание, но истината е, че подобен модел със сигурност ще доведе до обида и усещане за непълноценност в едната страна – а в последствие много вероятно и до сериозни скандали и проблеми.

Затова в повечето семейства е възприет един от най-добре действащите модели – общ бюджет, но не изцяло. Част от личното пространство и на мъжа, и на жената е така нареченият фонд “и аз съм човек”, който покрива нужди, които дразнят половинката или пък за които не искаме да я информираме.

С няколко думи смазаната и проверена система е обща собственост с елементи на частна 🙂

 

Google+ Comments

Back To Top