Новинки

Алкохолът и семейството

Зависимостите определено са от най-сериозните проблеми на съвременното общество, а оттам те се превръщат и в много сериозен проблем за семейството. Според мен обаче, когато по медиите се обсъждат проблемите на зависимите хора, най-често се говори за наркоманиите, а рядко се споменава за зависимостта от алкохола, от която по мои лични наблюдения са засегнати значително […]

Read More
Back To Top