Uncategorized

В отпуск по бащинство

Появата на детето е важна част от живота на всеки човек. Настъпват много промени в ежедневието на двойката. Те вече имат нова роля – ролята на родител. Когато детенцето е първо за родителите, в живота им се появяват доста стресови ситуации – хранене, преобуване, преспиване. За да се справят с новата ситуация е необходимо работа „в екип“.

Според Кодекса на труда жените работнички имат право на отпуск по бременност и раждане от 410 дни, като 45 дни от тях трябва да се използват преди раждането. На баща се полагат 15 дни отпуск по бащинство след раждането на детенцето. Това не е лошо законодателно решение, но едва половин календарен месец отпуск на бащата не е достатъчен. Майката има нужда от помощ. Не всяко семейство разполага с баба и дядовци в същия град или да са неработещи. Умората и стресовите ситуации се натрупват в майката и тя има нужда от помощ. Бащата на детето е човекът, който може да застане до половинката си, да й бъде упора в трудните моменти. Само 15 дни не са достатъчни. Няма точно определена формула или количество дни, които да се определят като пределни в отдаването на помощ. Представете си млада майка, първо раждане, без близки и роднини в същия град. Доста стресова ситуация.

Разпределянето на отговорностите и задачите по отглеждането на новият член на семейството значително би облекчило двамата родители. Бащата също има право да се нарадва на рожбата си и му е необходимо още малко време да приеме новата си роля на родител. Според американско проучване първите 12 седмици от живота на бебето са от изключителна важност при изграждане на връзката му с родителите. Все повече американци –бащи излизат в бащинство. Има вече създадени програми за платен родителски отпуск. Те предлагат по четири месеца отпуск за майчинство и бащинство. Това е добра идея. Детето има нужда от двамата си родители, като те един от друг, още повече когато имат нова роля в живота си.

Google+ Comments

Back To Top