Новинки

Образованието и успехът

Виждам толкова млади хора, които не знаят накъде да поемат или се чудят какво да учат. Опасяват се за бъдещето си и за това каква работа биха могли да си намерят в България, какво могат да очакват или на какво да се надяват.

Мисля, че много от днешните младежи не са наясно с живота си. Записват висше образование и стават студенти без да знаят реално дали това образование ще им помогне по някакъв начин.

diplomaСпоред мен обаче образованието е винаги полезно, без значение от специалността ви. Никога не знаете какво ви е подготвила съдбата и къде може да се озовете след пет години. Дори да учите нещо, което на пръв поглед ви изглежда безперспективно, вярвам, че един ден ще ви даде ползи. Може да съм от части наивна, но знаете ли кое ме кара да мисля в тази насока? Според мен годините в университета са полезно за личностното развитие на хората. Там те се учат да мислят, да разсъждават, да работят в екип, да създават и т.н. Не смятам, че придобиването на подобни качества е излишно дори на пръв поглед студентът да не е научил нещо особено. Надявам се да не греша, като разсъждавам в тази насока. Все пак времената днес са различни и не съм била скоро на лекции в някоя аула. Твърденията ми обаче се базират на база поведението, което наблюдавам в млади хора, които са и които не са били студенти.

Google+ Comments

Back To Top