Новинки

Само ако…

Вие колко често използвате условни изречения? Само ако можех да се върна назад, нямаше да постъпя така…или ако имах много пари, щях да си купя ново жилище и нямаше да работя. Всеки в ежедневието си използва израза „Само ако“. Хората нямат супер способности. Или имат, но не знаят. Вълшебство е да накараш някого да се […]

Read More
Back To Top