Новинки

Скука в брака

Срещате с приятеля си от дълго време или пък сте отдавна женени и постепенно и коварно е започнала да ви завладява скуката. Съпругът ви престана да ви изненадва и да ви радва, пропаднаха общите ви интереси и занимания, а съвместните ви дела се свеждат единствено до възпитанието на детето и проблемите, свързани с дома. Естествено, […]

Read More
Back To Top