Новинки

Защо детето тряба да има досег с изкуството

Какво ще ми отговорите, ако тук и сега ви попитам кое е по-важно: математиката или музиката? Географията или изобразителното изкуство? Всъщност не е нито едното, нито другото. Общообразователните предмети са важни за изучаване от всички деца, но те далеч не се достатъчни. Развиването на креативността и досега с изкуството са задължителни за всеки подрастващ малчуган, […]

Read More
Back To Top