Новинки

Примерът

Винаги съм смятала, че и във възпитанието на децата, пък и във възпитанието на обществото най-голяма тежест има личния пример. Ама не вербалният – не този, в който обясняваме какво е редно да се направи, а реалният – нещата, които правим самите ние. Няма как да обясниш на едно дете или на някаква група от […]

Read More
Back To Top