Орлин Алексиев
Uncategorized

Значението на електронното управление в градовете и работата на Орлин Алексиев

Със средства, отпуснати от Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ), е финансирано изграждането на електронно управление за институциите от местно значение, коментира председателят на Съвета за управление на СОПФ Орлин Алексиев.

Живеем в свят на технологии. Вече можем да направим почти всичко благодарение на мобилните си телефони. Поръчваме храна, дрехи, книги, правим резервации, и какво ли още не, благодарение на съвременните технологии. Това ни спестява време, а в същото време не спираме да потребяваме, което е в основата на икономиката.

В същото време административните услуги се опитват да догонят бързия темп на развитие на живота и да отговорят адекватно на новите тенденции на обслужване. Разбира се, началото бе дадено в частния сектор и банковите институции, които въведоха електронно банкиране и малко по малко системите заработиха доста прилично.

В същото време електронното управление в България се осъществява при бюджетен дефицит и не добре организирана информационна структура. Затова по инициатива на кмета на Столична община – г-жа Фандъкова се предприеха действия за осигуряване на целево финансиране за преодоляване на изоставането. За целта Специализираният общински приватизационен фонд (СОПФ) е предоставил средства в размер на 9 200 000 лева за период 2015-2019 година.

СОПФ е агенция която акумулира средствата, постъпили в следствие на приватизация на общинско имущество. Тя се управлява от Съвет за управление, чийто председател е общинският съветник Орлин Алексиев.

За подобряване на електронното управление в СО са отделени 800 хил. лева от бюджета на СОПФ – закупуване на хардуер и софтуер за дирекция „Информационно обслужване и технологии“, с което се постига качествено подобряване на общинския хардуер (със сървъри, крайни устройства, модеми и др). Предоставени са и допълнително средства за софтуерно оборудване на общински администрации.

Орлин Алексиев уточни в интервю, дадено за новинарско издание, че към това направление спадат и инвестиционните проекти, насочени към подобряване състоянието на общинския сграден фонд. От общо 3,9 млн. лева – за изграждане и основен ремонт на сграден фонд са заделени 3,1 млн. лева. По-голямата част от средствата – 2,5 млн. лева са предназначени за изграждане на общински терен на модулни сгради с марка квадратура за преодоляване на жилищния недостиг и пренастаняване на неплатежоспособно население в район Красна поляна след изнасянето им от т.нар. Виетнамски общежития.

Част от инвестициите са предоставени за ремонт на покрива на административната сграда на Централните софийски гробища и за помощна сграда в гробищен парк Горна баня. За улесняване достъпа на граждани до административни услуги е финансирано изграждането на достъпната градска среда с рампа за лица с увреждания и асансьор в сградата на районната администрация – район Студентски.

СОПФ отдели средства за капитален ремонт на сграда – архитектурен паметник от местно значение в район Овча Купел – т.нар. „Червената къща“ на ул. „Дон“, квартал Горна Баня, която след преустройството предвижда да се ползва в сферата на социалните услуги.  Фондът осигури и средства за изграждане на полицейски приемни за граждани в квартал Абдовица, допълни още Орлин Алексиев.

Google+ Comments

Back To Top