Орлин Алексиев
Новинки

Орлин Алексиев за образованието и културата

Осигуряването на подходяща среда, в която децата да растат, учат и се развиват, е сред амбициите на Столична община. Това се явява не лесна задача, тъй като столицата на България е притегателен център за все повече млади хора, който търсят по-добро образование или надеждна и високоплатена работа. Тенденцията е тези хора да се установяват в София за постоянно и да създават семейства, което драстично намалява капацитета на съществуващите детски градини и училища. Това роди необходимостта от изграждането на нови и подобрението на вече съществуващите сгради. Поради тази причина Столична община се старае да модернизира сградния фонд на образователните обекти, също и да се подобрят условията за провеждане на спорт и дейности на открито. Целта на местните управници е да създадат подходяща среда за децата да спортуват в съвременна и сигурна среда. Средствата за тези направления се осигуряват от Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ).

СОПФ е създаден с решение на Столичния общински съвет през 1994-а година (СОС) и разпределя средствата от продаденото общинско имущество. Съветът за управление на СОПФ е ръководният орган, който се състои от 14 души. Негов председател е общинският съветник Орлин Алексиев.

Средствата за култура от СОПФ са също много важни за Столична община, и  са разпределени по следния начин:

Финансиране в размер на 2,3 млн. лв. е насочено за ремонти в общински сгради, в които са настанени читалища. Отделени са пари за строително-монтажни работи  и закупуване на апаратура за общинските театри, за ремонти и преустройства и др. Предоставените средства за ремонтни работи на читалища са над 1,1 млн. лв.

За периода 2015 – 2018 г., СОПФ е отпуснал общо 384 хил. лв. за общински театри  и за ремонт и сценично оборудване.

Вложени са пари и за поддръжка и обновяване на общинските центрове за изобразителни изкуства, като от Фонда са осигурени 157 хил. лв.

През 2018 г. стартира реализацията на един от най-крупните и перспективни проекта на Столична община – преустройството на бившата топлоцентрала на НДК за Център за изкуствата. Началното финансиране е за 350 хил. лв.

Данните показват, че все пак Столична община и Специализираният общински приватизационен фонд, с председател на Съвета му за управление Орлин Алексиев, отдават внимание на културата в нашата столица и я подпомагат.

Google+ Comments

Back To Top