Новинки

Интернет пристрастяването и проблемите в семейството

Проблемите между хората и в семейството най-често водят своето начало от нарушената или напълно липсваща комуникация. За това в последните години в немалка степен помага и доброволният отказ от реални разговори и отношения със заобикалящите ни и заместването им с виртуални контакти и общуване. Много хора страдат от така нареченото интернет пристрастяване – прекарват с часове в различни сайтове и социални мрежи, като лишават и себе си, и семейството си от пълноценни разговори и общуване. Като прибавим към това и факта, че интернет зависимият поема огромно количество от информация от най-различно естество, включително и негативно натоварена, ясно е, че няма как това да не повлияе на психическия му комфорт и да не предизвика вътрешни тревоги и безпокойства – а оттам раздразнителност и нетърпимост към околните и проблеми в общуването с най-близките. Макар все още непризнато официално като сериозен психологичен проблем от типа на зависимостите, интернет пристрастяването си е точно това и пораженията и върху пристрастения, и върху семейството могат да бъдат също толкова пагубни както и при останалите зависимости. Затова близките трябва да подхождат с такт и внимание при преодоляването на тоя проблем и към завръщането към нормалните отношения и общуване в семейството. И много внимателно да анализират дали злоупотребата с интернет е довела до проблемите в семейството или обратно, проблемите в семейството са довели до интернет пристрастяването. С любов, разбиране и мъдрост те трябва да върнат близкия си към позитивното семейно общуване, към радостта от простичките и реални неща и близостта с приятелите и природата.

Google+ Comments

Back To Top