Uncategorized

Развитието на детето, част 2

Какво най-общо се случва на детето?
След заточение в домове, където не са осигурени условия за покриването на неговите нужди в различните етапи от развитието му, идва последователното заточение и пренебрежение в детската градина. Още в градината детето е отегчено поради липсата на подходящи дейности и достатъчно възможности за спонтанно развитие.
След това детето отива в начално училище – място, което събира поклонници от пустинята, скупчва ги заедно и ги подлага на строга дисциплина с цел да ги обучи. Детето пристига изпълнено със защитни механизми и дефицити, като таралеж с бодли.
Началното училище започва с обучаване на детето в това как да пише. Тъй като не е имало възможност да прави нещо или да се учи чрез действията си, детето е мързеливо и обезкуражено. Карат ръка, която е извършвала много малко дейности до този момент, да хване писалката и да пише. Детето трябва да научи знаците на азбуката, които не предизвикват никакъв интерес у него. В резултат от това, то лесно се депресира. Всичко това насажда омраза към работата още в самото начало на живота. Тази омраза и неохота е предизвикана от наслагвания от системата. Не е лесно да се изкоренят тези ранни асоциации. Те остават у детето, в ущърб на неговия живот.

Google+ Comments

Back To Top