Новинки

Семейните модели

Има два варианта при формирането на една личност в кризисна среда. Единият е да се превърнем копие на лошите модели на родителите си, които сме гледали цял живот, другия е да станем пълна тяхна противоположност.

И въпреки това, когато израстваме в една определена среда и наблюдаваме определени отношения, за нас тези отношения се възприемат като нормални. И по този начин ги привнасяме и в отношенията си с останалите хора. Ако не се появи някой, който да успее да ни превъзпита, което се случва изключително трудно, то няма се обричаме на един непрестанен кръг, в който се въртим и повтаряме грешките на родителите си и техните модели на поведение, вместо да се поучим от тях.

Ето защо съм на мнението, че хората ако не могат да се спогаждат е много по-добре да се разделят. Това е много по-здравословно за децата им. Много по-добре ще е да намерите някого, с когото наистина се разбирате и имате по-спокойни взаимоотношения, отколкото да обричате детето си да става свидетел на непрекъснати скандали и психически тормоз.

Изборът е ваш! Направете го!

Google+ Comments

Back To Top